دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی عمران | خانه | آزمایشگاه‌ها
lab آزمایشگاه خاک و نقشه‌برداری
-
۳۱۲۳۲۴۳۶ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
بخش عمران

lab آزمایشگاه هیدرولیک، سیالات و روسازی
-
۳۱۲۳۲۴۲۹ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
بخش عمران