دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده
دفاعیه
سمینار
پروپوزال

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمد مهدی صدقیان
استاد راهنما : دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
زمان : دوشنبه 10 مهر ساعت 17
مکان : اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمد آخوندی
استاد راهنما : دکتر سید اکبر مصطفوی
زمان : چهارشنبه 29 شهریور ساعت 8
مکان : اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : امیرمحمد همتیان لرکی
استاد راهنما : دکتر مهدی یزدیان دهکردی
زمان : چهارشنبه 29 شهریور ساعت 10
مکان : اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فاطمه رفیعی کرکوندی
استاد راهنما : دکتر علی‌محمد لطیف
زمان : چهارشنبه 29 شهریور ساعت 13
مکان : اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : زهرا امین‌مهر
استاد راهنما : دکتر فضل الله ادیب نیا
زمان : یکشنبه 9 مهر ساعت 17
مکان : اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر