لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده
دفاعیه
سمینار
پروپوزال

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : آقای ننگیالی
استاد راهنما : دکتر سید مجتبی متین خواه
زمان : دوشنبه دوازدهم اسفند 1398 ساعت:11:30
مکان : ساختمان فنی1 / کلاس 256

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فریده السادات دهقان منشادی
استاد راهنما : دکتر سید اکبر مصطفوی و دکتر کیارش میزانیان
زمان : سه شنبه سیزدهم اسفند 1398 ساعت: 15:00-13:30
مکان : ساختمان فنی1 / کلاس 256

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : آقای زارع خورمیزی
استاد راهنما : دکتر سجاد ظریف زاده
زمان : سه شنبه سیزدهم اسفند 1398 ساعت: 18:30-17:00
مکان : ساختمان فنی1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : شکیبا چرخکار
استاد راهنما : دکتر امیر جهانگرد
زمان : پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398 ساعت: 9:30-8:00
مکان : ساختمان فنی1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : مجید قنبری
استاد راهنما : دکتر سجاد ظریف زاده
زمان : چهارشنبه، 14 اسفند ماه 1398، ساعت 15:30 الی 17:00
مکان : ساختمان فنی1، اتاق کنفرانس دانشکده مهندسی کامپیوتر