دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده
دفاعیه
سمینار
پروپوزال

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : مهدی جاماسب
استاد راهنما : آقای دکتر ولی درهمی
زمان : نجشنبه ۲۱ بهمن ماه ساعت 17:45 تا 19:45
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/r6g6q26y5d3m/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : حمیدرضا زین الدینی
استاد راهنما : آقای دکتر مهدی یزدیان دهکردی
زمان : تاریخ 21 بهمن ساعت 8:00
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rfsumgvqh0a1/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سحر ویس‌کرمی
استاد راهنما : آقای دکتر محمدرضا پژوهان
زمان : 21 بهمن ماه 1400. ساعت 15:30
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/r2mi2zmaigy8/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : پوریا مصلی نژاد
استاد راهنما : دکتر علی محمد زارع بیدکی و دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی
زمان : پنجشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rkrx2mt6dc6z/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سمانه السادات بخشایش
استاد راهنما : آقای دکتر علیمحمد زارع بیدکی
زمان : ۲۱ بهمن 1400 ساعت ۱۳:۳۰
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rvg3e6ld4nvx/