دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده
دفاعیه
سمینار
پروپوزال

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : عباسعلی سرداری
استاد راهنما : فضل الله ادیب نیا
زمان : پنجشنبه 25شهریور ساعت 8 تا 10 صبح
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/r5yrzisui6hs/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : نگین کاظم زاده
استاد راهنما : دکتر امیر جهانگرد
زمان : سه‌شنبه، 23 شهریور 1400، 3:29 عصر
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/ri5i8rjv2hrb/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : نیلوفر طهماسبی
استاد راهنما : دکتر مهدی آقا صرام
زمان : دوشنبه، 22 شهریور 1400، 12:00 عصر
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rtyq60xks4o5/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فاطمه متین
استاد راهنما : دکتر امیر جهانگرد
زمان : چهارشنبه، 24 شهریور 1400، 5:00 عصر
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rsjjwzvddz4b/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : الهام برخورداری
استاد راهنما : دکتر سیداکبر مصطفوی
زمان : پنج‌شنبه، 25 شهریور 1400، 10:00 صبح
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/r2b59gs3sd1a/