دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | خانه | سرفصل دروس | کارشناسی
سرفصل دروس کارشناسی
سرفصل دروس کارشناسی
شماره درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس طرح درس سرفصل مصوب
2224145 نظریه زبانها و ماشین‌ها ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر محمد طهماسبی سرفصل مصوب
2224207 هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر ولی درهمی سرفصل مصوب
2224144 سیستم‌های عامل ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر وحید رنجیر بافقی سرفصل مصوب
2224208 طراحی کامپیوتری و سیستم‌های دیجیتال ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر مهران شتابی سرفصل مصوب
2224091 مبانی کامپیوتر و برنامه‌ریزی ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر مهدی یزدیان دهکردی سرفصل مصوب
2224156 سیگنال و سیستم‌ها ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر مهدی رضاییان سرفصل مصوب
2224209 تحلیل طراحی سیستم‌ها ۳ تخصصی طرح درس توسط دکتر محمدعلی زارع چاهوکی سرفصل مصوب
2224201 پایگاه داد‌ه‌ها ۳ تخصصی طرح درس توسط دکتر محمدرضا پژوهان سرفصل مصوب
2224200 روش ارائه و پژوهش ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر محمد قاسم‌زاده سرفصل مصوب
2224204 طراحی زبانهای برنامه‌سازی ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر محمد طهماسبی سرفصل مصوب
2224212 مدیریت پروژه فناوری اطلاعات ۳ تخصصی طرح درس توسط دکتر کیارش میزانیان سرفصل مصوب
2224167 اصول طراحی کامپایلر ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر فضل الله ادیب‌نیا سرفصل مصوب
2224214 مبانی رایانش امن ۳ تخصصی طرح درس توسط دکتر فضل الله ادیب‌نیا سرفصل مصوب
2224141 ریاضی مهندسی ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر علی‌محمد لطیف سرفصل مصوب
2224132 برنامه‌سازی پیشرفته ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر علی‌محمد زارع بیدکی سرفصل مصوب
2224211 اصول مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی ۳ تخصصی طرح درس توسط دکتر سیداکبر مصطفوی سرفصل مصوب
2224102 ریاضیات گسسته ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر سید مجتبی متین‌خواه سرفصل مصوب
2224188 اصول فناوری اطلاعات ۳ تخصصی طرح درس توسط دکتر سید مجتبی متین‌خواه سرفصل مصوب
2224142 معماری کامپیوتر ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر سید مجتبی متین‌خواه سرفصل مصوب
2224198 مدارهای الکتریکی ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر سید علیرضا صدرالسادات سرفصل مصوب
2224203 ریزپردازنده و زبان اسمبلی ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر سید علیرضا صدرالسادات سرفصل مصوب
2224199 شبکه‌های کامپیوتری ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر سید اکبر مصطفوی سرفصل مصوب
2224211 اصول مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی ۳ تخصصی طرح درس توسط دکتر سید اکبر مصطفوی سرفصل مصوب
2224172 طراحی الگوریتم‌ها ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر سجاد ظریف‌زاده سرفصل مصوب
2224197 ساختمان‌های داده ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر امیر جهانگرد سرفصل مصوب
2224139 مدار منطقی ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر مجید نیک‌زر سرفصل مصوب
2224218 سیستم‌های اطلاعات مدیریت ۳ اختیاری طرح درس توسط دکتر محمد طهماسبی سرفصل مصوب
2224295 تجارت الکترونیکی ۳ تخصصی طرح درس توسط دکتر محمد طهماسبی سرفصل مصوب
2224219 کارگاه برنامه‌نویسی متلب ۱ تخصصی طرح درس توسط دکتر علی‌محمد لطیف
طرح درس توسط مهندس زهره محسنی
طرح درس توسط مهندس فهیمه رشیدی
2224213 یکپارچه‌سازی و کاربردهای سازمانی ۳ تخصصی
2224118 مهندسی اینترنت ۳ تخصصی
2224093 اقتصاد مهندسی ۳ تخصصی طرح درس توسط دکتر محمدعلی زارع چاهوکی سرفصل مصوب
2224205 آزمایشگاه سیستم‌های عامل ۱ اصلی طرح درس توسط مهندس مهدی زرین‌پور سرفصل مصوب
2224160 آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری ۱ اصلی طرح درس توسط مهندس شهاب ارکان
2224344 جبر خطی ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر سید علیرضا صدرالسادات
2224217 مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب ۳ اصلی طرح درس توسط دکتر علی‌محمد زارع بیدکی سرفصل مصوب
2224021 مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی / پایتون (مهندسی زمین‌شناسی) ۳ اصلی طرح درس توسط دکترمحمدعلی زارع چاهوکی
2224302 مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی / پایتون (مهندسی متالوژی) ۳ اصلی طرح درس توسط دکترمحمدعلی زارع چاهوکی
2224308 کارگاه کامپیوتر ۱ پایه طرح درس توسط مهندس نجمه خدمتگذار و مهندس فائزه کریمی زارچی
2224206 آزمایشگاه پایگاه داده ۱ تخصصی طرح درس توسط مهندس شکیبا چرخکار
2224192 آزمایشگاه مدار منطقی و معماری ۱ اصلی طرح درس توسط دکتر مجید نیک‌زر سرفصل مصوب
2224202 آزمایشگاه ریزپردازنده ۱ اصلی طرح درس توسط مهندس پریسا استواری سرفصل مصوب