دسترسی سریع
سرفصل دروس کارشناسی ارشد
سرفصل دروس کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
شماره درس عنوان درس تعداد واحد گروه طرح درس سرفصل مصوب
2224278 یادگیری ماشین ۳ ۱ طرح درس توسط دکتر مهدی یزدیان دهکردی سرفصل مصوب
2224026 شبکه‌های عصبی ۳ ۱ طرح درس توسط دکتر مهدی رضاییان سرفصل مصوب
2224039 شناسایی الگو ۳ ۱ طرح درس توسط دکتر مهدی یزدیان دهکردی سرفصل مصوب
2224246 رایانش تکاملی ۳ ۱ طرح درس توسط دکتر علی‌محمد لطیف سرفصل مصوب
2224031 بینایی کامپیوتر ۳ ۲ طرح درس توسط دکتر مهدی رضاییان سرفصل مصوب
2224032 پردازش زبان‌های طبیعی ۳ ۲ سرفصل مصوب
2224225 مجموعه‌ها و سیستم‌های فازی ۳ ۲ سرفصل مصوب
2224283 یاگیری تقویتی ۳ ۲ طرح درس توسط دکتر ولی درهمی سرفصل مصوب
2224028 تصویرپردازی رقمی ۳ ۲ سرفصل مصوب
سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار
شماره درس عنوان درس تعداد واحد گروه طرح درس سرفصل مصوب
2224091 الگوریتم پیشرفته ۳ ۱ سرفصل مصوب
2224193 داده‌کاوی ۳ ۱
2224101 مهندسی نرم‌افزار پیشرفته ۳ ۱ طرح درس توسط دکتر محمدعلی زارع چاهوکی سرفصل مصوب
2224194 پایگاه داده پیشرفته ۳ ۱
2224172 آزمون نرم‌افزار ۳ ۲ طرح درس توسط دکتر امیر جهانگرد سرفصل مصوب
2224228 تحلیل‌ها و سیستم‌های داده‌های حجیم ۳ ۲ طرح درس توسط دکتر سجاد ظریف‌زاده
2224227 موتورهای جستجو و وب‌کاوی ۳ ۲
2224278 یادگیری ماشین ۳ ۱ طرح درس توسط دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
سرفصل دروس کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
شماره درس عنوان درس تعداد واحد گروه طرح درس سرفصل مصوب
2224091 شبکه‌های کامپیوتر پیشرفته ۳ ۱ طرح درس توسط دکتر سید اکبر مصطفوی
2224263 مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری ۳ ۳ طرح درس توسط دکتر سید مجتبی متین‌خواه
2224263 مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری ۲ ۳ ۳ طرح درس توسط دکتر سید مجتبی متین‌خواه
2224008 سیستم‌های توزیع‌شده ۳ ۱
2224247 شبکه‌های بی‌سیم و سیار ۳ ۱ سرفصل مصوب
2224172 مدیریت شبکه ۳ ۲ سرفصل مصوب
2224251 امنیت شبکه پیشرفته ۳ ۲
2224224 ارزیابی کارایی سیستم‌های پیشرفته ۳ ۱