دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده
دفاعیه
سمینار
پروپوزال

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : علی گودرزی
استاد راهنما : دکتر شاه نظری
زمان : 1400/6/25 ساعت 18:30
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rcic4mfdze9g/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : علیرضا قدیری جعفربیگلو
استاد راهنما : دکتر فاطمه جهانبانی
زمان : 1400/6/25 ساعت 14:30
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rb8hyewbk4nu/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمدحسن رجب زاده
استاد راهنما : دکتر حمید رضا ابوطالبی
زمان : 1400/6/24 ساعت8
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/r0p0t1x4k8eo/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمدعلی لطیفی
استاد راهنما : دکتر المدرسی
زمان : 1400/6/25 ساعت 17:30
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rsy7xohmnywp/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : ابوالفضل غیب الهی
استاد راهنما : دکتر محمد ذوفقاری
زمان : 1400/6/25 ساعت 9
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rx04jdlcknj9/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : حمیده میرجانی سروی
استاد راهنما : دکتر وحید ابوطالبی
زمان : 1400/6/25 ساعت 10
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rw6si2xj45h0/