لینک های ضروری
  اخبار دانشکده [ بایگانی ]
خبر-برگزاری مسابقات استانی موشک های آبی در دانشگاه یزد
30 ارديبهشت
به همت انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه یزد پنجمین دوره مسابقات استانی موشک های آبی با حضور ۱۰۰ تیم از ۸ دانشگاه استان برگزار شد و سه تیم از دانشگاه یزد به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند. 
خبر-اولین همایش هم اندیشی پیرامون تربیت دانش آموختگان پاسخگو به نیازهای صنعت برگزار شد
19 اسفند
اولین همایش هم اندیشی با محوریت دانش اموختگان پاسخگو به نیازهای صنعت با رویکرد نقشه کشی با حضور جمعی از استادان درس نقشه‌کشی استان یزد، نمایندگان دانشگاههای استان و صنعتگران روز پنج شنبه 16 اسفند در دانشگاه یزد برگزار شد. 
خبر-بازدید از روند پیشرفت پروژه‌های آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه یزد در روز باز
11 مهر
اولین روز باز و گزارش سالیانه آزمایشگاه بیومکانیک و سیستم های حرکتی دانشگاه یزد ۱۰ و ۱۱ مهرماه در دانشگاه یزد در حال برگزاری است،‌ بازدید از روند پیشرفت پروژه‌های آزمایشگاه بیومکانیک از جمله برنامه‌های این دو روز است. 
خبر-آزمایشگاه بیومکانیک حرکتی نوآورانه و روبه رشد
10 مهر
دکتر محمد صالح اولیاء رییس دانشگاه یزد در مراسم روز باز و اولین گزارش سالیانه آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه یزد، این طرح را ایده ای نوآور و حرکتی رو به رشد دانست. 
خبر-روز باز و اولین گزارش سالیانه آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه یزد
10 مهر
اولین روز باز و گزارش سالیانه آزمایشگاه بیومکانیک و سیستم های حرکتی دانشگاه یزد ۱۰ و ۱۱ مهرماه در دانشگاه یزد در حال برگزاری است. 
  رئیس دانشکده

قاسم امیریان
استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
 ۳۱۲۳۲۴۸۷
 gamirian [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
 • مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر
 • مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
 • مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (مکانیک جامدات)
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک-کنترل و ارتعاشات)
  بخش‌های آموزشی
محمد‌مهدی جلیلی بهابادی
رئیس بخش
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک وکنترل
(۰۳۵) ۳۱۲۳۳۰۲۳
jalili [at] yazd.ac.ir
Yazd.ac.ir/people/jalili
قاسم اعظمی راد
رئیس بخش
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
(۰۳۵) ۳۱۲۳۳۰۸۱
azamirad [at] yazd.ac.ir
Yazd.ac.ir/people/azamirad
محمد‌رضا نظری
رئیس بخش
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژِی
(۰۳۵) ۳۱۲۳۲۴۹۱
mnazari [at] yazd.ac.ir
Yazd.ac.ir/people/nazari
  دفاعیه‌های دانشکده [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • سید محمد بزرگ
  استاد
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  bozorg [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/bozorg
 • علی‌اکبر دهقان
  استاد
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  adehghan [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/adehghan
 • سعید ابراهیمی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  ebrahimi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ebrahimi
 • محمد‌مهدی جلیلی بهابادی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  jalili [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/jalili
 • اصغر دشتی رحمت‌آبادی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  dashti [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/dashti
 • منصور رفیعیان
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  rafeeyan [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rafeeyan
 • محمد سفید
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  mhsefid [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sefid
 • علیرضا شفیعی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  arshafiei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shafiei
 • شهرام طالبی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  talebi_s [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/talebis
 • علیرضا فتوحی فیروز‌آبادی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  afotuhi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fotuhi
 • ولی کلانتر
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  vkalantar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/vkalantar
 • محمدمهدی ابوترابی زارچی
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  abootorabi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abootorabi
 • قاسم اعظمی‌راد
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  azamirad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/azamirad
 • قاسم امیریان
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  gamirian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/amirian
 • نوید پیرزای خبازی
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  khabazi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/khabazi
 • محمود خداداد سریزدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  khodadad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/khodadad
 • روح‌الله عزیزی تفتی
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  azizitafti [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/azizi
 • محمد‌رضا فاضل
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  mfazel [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fazel
 • احمد‌رضا فقیه خراسانی
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  faghih [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/faghih
 • عباس مزیدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  amazidi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/amazidi
 • محمد‌رضا نظری
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  mnazari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/nazari
 • محمد‌هادی هنرور
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  HadiHonarvar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/HadiHonarvar
 • علیمحمد رسولیان
  مربی
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  rassoulian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rassoulian