دسترسی سریع
  • تمام موارد اختیاری می باشند.
  • با انتخاب هریک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهید کرد. برای بازگشت به حالت اولیه کلید "نمایش همگی" را فشار دهید
عنوان
نام گروه
  • یک گروه را انتخاب کنید...
  • باکس دفاعیه
تاریخ مخابره از
تاریخ مخابره تا
عنوان
گروه
تاریخ انتشار
تاریخ مخابره
دفاعیه
سمینار
پروپوزال
  • تمام موارد اختیاری می باشند.
  • با انتخاب هریک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهید کرد. برای بازگشت به حالت اولیه کلید "نمایش همگی" را فشار دهید
عنوان
نام گروه
  • یک گروه را انتخاب کنید...
تاریخ مخابره از
تاریخ مخابره تا
عنوان
گروه
تاریخ انتشار
تاریخ مخابره

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فاطمه علی قنبری
استاد راهنما : دکتر احمدرضا فقیه خراسانی
زمان : دوشنبه 98/12/12 ساعت 15:30
مکان : کلاس 351 دانشکده مکانیک

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : کسری کرد
استاد راهنما : دکتر علی اکبر دهقان
زمان : سه شنبه 98/12/13 ساعت : 15
مکان : کلاس 351 دانشکده مکانیک

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فواد فتح العلومی
استاد راهنما : دکتر محمود خداداد
زمان : دوشنبه 98/11/28 ساعت 13:30
مکان : اتاق 206 دانشکه عمران

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : معین افشاری
استاد راهنما : دکتر علیرضا فتوحی
زمان : دوشنبه 98/11/28 ساعت : 10
مکان : اتاق 206 دانشکده عمران

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سامان خدایی
استاد راهنما : دکتر منصور رفیعیان
زمان : چهارشنبه 98/11/30 ساعت 13:30
مکان : اتاق 206 دانشکده عمران

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : سحر کوشکی
استاد راهنما : دکتر محمود خداداد سریزدی
زمان : پنجشنبه 98/12/1 ساعت 15:30
مکان : کلاس 350 دانشکده مکانیک