دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی معدن و متالورژی | اطلاع‌رسانی | اطلاعیه‌های دانشکده
سرفصل و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش استخراج معدن ( ژئو مکانیک نفت، فرآوری مواد معدنی ، استخراج مواد معدنی، مکانیک سنگ)
[13 شهریور1400]   [752 بازدید]
سرفصل و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش اکتشاف (مهندسی اکتشاف معدن, مهندسی اکتشاف نفت)
[13 شهریور1400]   [446 بازدید]
فرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد
[24 آبان1400]   [292 بازدید]
سرفصل و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش مواد و متالورژی
[13 شهریور1400]   [517 بازدید]
سرفصل و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش مواد و متالورژی
[5 آبان1399]   [918 بازدید]
سرفصل و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش استخراج (ژئومکانیک نفت، فرآوری مواد معدنی، استخراج مواد معدنی، مکانیک سنگ)
[5 آبان1399]   [868 بازدید]
سرفصل و برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش اکتشاف (اکتشاف مواد معدنی، مهندسی اکتشاف نفت)
[5 آبان1399]   [794 بازدید]