دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی معدن و متالورژی | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده
دفاعیه
سمینار
پروپوزال

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : خانم رضوان علیزاده
استاد راهنما : دکتر محمد فاتحی
زمان : 25/12/1400 ساعت 10-12
مکان : /http://meeting-2.yazd.ac.ir/ eroom-mehdinajafi/ برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : : محمد استادان صفار
استاد راهنما : دکتر محمدرضا صمدزاده یزدی و دکتر رضا دهقان
زمان : 21 بهمن 1400 ساعت 13:30 عصر
مکان : /http://meeting-2.yazd.ac.ir/ rzsry9zru12d/ بصورت مجازی

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : حسن هاشمی مظفری
استاد راهنما : دکتر محمدرضا صمدزاده یزدی
زمان : 21 بهمن 1400 ساعت 10-8 صبح
مکان : /http://meeting-2.yazd.ac.ir/rkeizg2afzp2/ بصورت مجازی

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمد حسین زمانی
استاد راهنما : دکتر علیرضا یاراحمدی و دکتر مهدی پورقاسمی
زمان : 21 بهمن 1400 ساعت 15 عصر
مکان : /http://meeting-2.yazd.ac.ir/ rdp2poy37uty/ برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : انعام الله افضلی
استاد راهنما : دکتر جواد غلام نژاد
زمان : 20 بهمن 1400 ساعت 13:30 عصر
مکان : /http://meeting-2.yazd.ac.ir/ rdy1de5xtb5y/ برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی