دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی معدن و متالورژی | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
morshedy [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۰
31232512
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف
38210995
معاون پژوهشی دانشکده معدن و متالورژی، دبیر اجرایی دومین کنفرانس فناوری های معدنکاری ایران، مدیر داخلی نشریه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، مدیر گروه پژوهشی فراوری مواد معدنی
samadzadehyazdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳، اتاق 306
31232586
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38200131
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، عضو کمیسیون تخصصی (۳) فنی و مهندسی دور هشتم هیئت ممیزه، رئیس بخش مواد متالورژی صنعتی
amashreghi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۸
31232607
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی
38210995
رئیس بخش اکتشاف
ehosseiny [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۸
31232513
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف
رئیس بخش معدن استخراج
dabagh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۲
31232592
استادیار,عضو هیأت علمی مامور به تحصیل
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
رئیس بخش مواد و متالورژی، سرپرست مرکز پژوهشی کاشی و سرامیک
m.nouri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232604
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی
38210955