دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی معدن و متالورژی | افراد | کارکنان
h.azadshodeh [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232525
کارشناس آزمایشگاه‌های بخش استخراج
38210695
t.dehghani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232511
مسئول دفتر دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
38210995
k.mirdehghan [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232523
کارشناس آزمایشگاه
38210695