دسترسی سریع
  اخبار دانشکده [ بایگانی ]
خبر-برتری مقاله دانشجویان دانشگاه یزد در دوازدهمین سمپوزیوم پلیمر و الیاف ترکیه
1 خرداد1402
مقاله دو تن از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد در دوازدهمین سمپوزیوم بین‌المللی تحقیقات پلیمر و الیاف ترکیه به عنوان مقاله برتر انتخاب شد. 
خبر-استفاده از توانمندی دانشکده مهندسی نساجی در  جشن دانش آموختگان دانشگاه
20 تیر1401
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد با اشاره به استفاده از توانمندی علمی و عملی دانشکده مهندسی نساجی این دانشگاه در جشن دانش آموختگان، از طراحی و آماده سازی 700 دست لباس دانش آموختگی در کارگاه های این دانشکده خبر داد. 
خبر-تلاش محققان دانشگاه یزد برای طراحی و تولید لباس‌های الکترونیک و جاذب انرژی
1 آذر1400
محققان دانشگاه یزد در صددند تا با استفاده از فناوری‌های جدید، اقدام به طراحی و تولید منسوجات پیشرفته الکترونیک و جاذب انرژی کنند. 
خبر-کتاب عضو هیات علمی دانشگاه یزد از سوی انتشارات بین‌المللی وایلی منتشر شد
23 آبان1400
کتاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد با عنوان "Sustainable Practices in the Textile Industry" در آگوست 2021 به صورت آنلاین و چاپی از سوی انتشارات بین‌المللی وایلی منتشر شد. 
  رئیس دانشکده

سعید فتاحی
استادیار
دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
 31232840
 sfattahi [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی نساجی (الیاف)
  • مهندسی نساجی (شیمی نساجی و رنگ)
  • مهندسی نساجی (فناوری)
  • مهندسی نساجی (تکنولوژی نساجی)
  بخش‌های آموزشی
سید عباس میرجلیلی
رئیس بخش
دانشیار دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
31232628
amirjalili [at] yazd.ac.ir

امین‌الدین حاجی
رئیس بخش
دانشیار دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
31232630
ahaji [at] yazd.ac.ir

محمد‌صالح احمدی
رئیس بخش
دانشیار دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
31233306
ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir

  اعضای هیأت علمی
  • محمد‌صالح احمدی
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
    ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir
  • اسفندیار اختیاری
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
    eekhtiyari [at] yazd.ac.ir
  • سید منصور بیدکی
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
    smbidoki [at] yazd.ac.ir
  • پدرام پیوندی
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
    peivandi [at] yazd.ac.ir
  • امین‌الدین حاجی
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
    ahaji [at] yazd.ac.ir
  • محمد خواجه مهریزی
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
    mkhajeh [at] yazd.ac.ir
  • رویا دستجردی
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
    nanobiotex.dastjerdi [at] yazd.ac.ir
  • علی‌اصغر علمدار یزدی
    دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
    aalamdar [at] yazd.ac.ir
  • حسن‌آقا مشروطه
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
    mashroteh [at] yazd.ac.ir
  • سید عباس میرجلیلی
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
    amirjalili [at] yazd.ac.ir
  • محسن هادی‌زاده
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
    hadizadeh [at] yazd.ac.ir
  • مرتضی ودود
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
    mortezavadood [at] yazd.ac.ir
  • مهدی حسن‌زاده
    استادیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
    m.hasanzadeh [at] yazd.ac.ir
  • ابوالفضل زارع مهرجردی
    استادیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
    a.zare [at] yazd.ac.ir
  • زینب سلطان‌زاده
    استادیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
    z.soltanzade [at] yazd.ac.ir
  • مریم شرزه‌ای
    استادیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
    sharzehee [at] yazd.ac.ir
  • محمدجواد عبقری
    استادیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
    abghary [at] yazd.ac.ir
  • سعید فتاحی
    استادیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
    sfattahi [at] yazd.ac.ir
  • ثریا قیم‌پور
    استادیار، هیأت علمی فعال
    دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
    s.ghayempour [at] yazd.ac.ir
  • احمد جمالی
    مربی، هیأت علمی بازنشسته
    دانشکده مهندسی نساجی
    ajamali [at] yazd.ac.ir