لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های گروه
دفاعیه
سمینار
پروپوزال

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمد امین تسنیمی
استاد راهنما : دکتر علیمحمد زارع بیدکی
زمان : سه شنبه 30مهر ماه 1398 ساعت: 13:30-15:00
مکان : ساختمان فنی1 / کلاس 9

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : زهرا همتی
استاد راهنما : دکتر کیارش میزانیان/دکتر قاسم میرجلیلی
زمان : سه شنبه 30 مهر ماه 1398 ساعت: 10:00-12:00
مکان : ساختمان فنی1 / کلاس 9

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : معصومه رضایی
استاد راهنما : دکتر ولی درهمی دکتر مهدی رضاییان
زمان : پنجشنبه 25مهرماه1398 ساعت: 11:00-14:00
مکان : ساختمان فنی1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : رضا بختیاری
استاد راهنما : دکتر سید اکبر مصطفوی
زمان : سه شنبه، 30 مهر ماه 1398 ساعت: 17:30-15:30
مکان : ساختمان فنی1 / نیم طبقه / کلاس ۵

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فرزانه نیک زاد
استاد راهنما : دکتر محمد رضا پژوهان
زمان : یکشنبه، 28 مهر ماه 1398 ساعت: 17:30-19:00
مکان : ساختمان فنی1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر