لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی کامپیوتر | افراد | مسئولان
معاون پژوهشی و فناوری، عضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک، مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
vderhami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۳
31232365
دانشیار,هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200144
رئیس بخش نرم‌افزار
chahooki [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۷
31232360
استادیار,هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200144
عضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات، رئیس بخش فناوری اطلاعات
a.mostafavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232355
استادیار,هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145
نماینده ارتباط با صنعت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر، رئیس بخش هوش مصنوعی
yazdian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232232
استادیار,هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی