لینک های ضروری
  اخبار گروه [ بایگانی ]
اخبار گروه مهندسی صنایع-دانشگاه یزد میزبان پانزدهمین کنفرانس بین‎المللی مهندسی صنایع
13 شهريور
پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع ایران با مشارکت دانشگاه یزد و انجمن مهندسی صنایع ایران روزهای سوم و چهارم بهمن ماه ۹۷ دردانشگاه یزد برگزارمی‌شود.  
  مدیر گروه

احمد صادقیه
استاد
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
 ۳۱۲۳۲۴۰۴
 sadegheih [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی صنایع- صنایع
 • مهندسی صنایع- بهینه‌سازی سیستم‌ها
 • مهندسی صنایع- مدل‌سازی سیستم‌های کلان
 • مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری
  بخش‌های آموزشی
حسن خادمی زارع
مدیر بخش
 
دانشیار
۳۱۲۳۲۴۲۳ (۰۳۵)
hkhademiz [at] yazd.ac.ir
yazd.ac.ir/people/khademi
محمدحسین ابویی
مدیر بخش
 
استادیار
۳۱۲۳۲۴۱۴ (۰۳۵)
mhabooie [at] yazd.ac.ir
Yazd.ac.ir/mhabooie
مجید شخصی نیائی
مدیر بخش
 
استادیار
۳۱۲۳۳۱۱۰ (۰۳۵)
m.niaei [at] yazd.ac.ir
Yazd.ac.ir/shakhsi-niaei
  دفاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • محمد‌حسین ابویی
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  mhabooie [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mhabooie
 • محمد‌صالح اولیا
  استاد
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  owliams [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/owlia
 • حسن حسینی‌نسب
  استاد
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  hhn [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hosseininasab
 • حسن خادمی زارع
  استاد
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  hkhademiz [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/khademi
 • یحیی زارع مهرجردی
  استاد
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  yzare [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/yzare
 • مجید شخصی نیائی
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  m.niaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shakhsi-niaei
 • داود شیشه‌بری
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  shishebori [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shishehbori
 • احمد صادقیه
  استاد
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  sadegheih [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sadegheih
 • محمدباقر فخر‌زاد
  دانشیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  mfakhrzad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fakhrzad
 • محمد‌صابر فلاح‌نژاد
  دانشیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  fallahnezhad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fallahnezhad
 • طاها کشاورز
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  t.keshavarz [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/keshavarz
 • محمد‌مهدی لطفی
  دانشیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  lotfi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/lotfi
 • علی مصطفایی‌پور
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  mostafaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mostafaei
 • محمد‌علی وحدت‌زاد
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  mvahdat [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/vahdat
 • محبوبه هنرور
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  mhonarvar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/honarvar