دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی صنایع | خانه | معرفی گروه
معرفی گروه مهندسی صنایع

معرفی گروه صنایع

گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد، در سال ۱۳۷۰ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود و به این ترتیب، اولین دانش‌آموختگان این گروه در سال ۱۳۷۴ فارغ‌التحصیل شدند. در سال ۱۳۷۷ اولین گرایش خود را در مقطع کارشناسی‌ ارشد ایجاد نمود و در ادامه، با جذب دانشجو در مقطع دکتری در سال ۱۳۸۶ و نیز با ایجاد دومین گرایش در مقطع کارشناسی‌ ارشد در سال ۱۳۸۸، رشد و توسعه یافته است. همچنین در سال ۱۳۹۴ گرایش کارشناسی ارشد مدل‌سازی کلان ایجاد خواهد شد.