دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی صنایع | خانه | آزمایشگاه‌ها
lab آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان
سید ناصر میراللهی
۳۱۲۳۲۳۲۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۱۷۹۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه دوم
گروه مهندسی صنایع

lab آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق
دکتر مصطفایی‌پور
۳۱۲۳۲۴۱۵ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۱۷۹۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه دوم
گروه مهندسی صنایع