لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی صنایع | افراد | مسئولان
عضو کمیسیون تخصصی ممیزه گروه مهندسی، مدیر گروه صنایع
sadegheih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۵
31232404
استاد,هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792