دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی صنایع | خانه | فرآیندها
فرآیندها

مراحل درخواست دفاع دانشجوی تحصیلات تکمیلی
مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
امتحان جامع
تصویب پروپزال ارشد
تصویب پروپزال دکتری