دسترسی سریع
  اخبار گروه [ بایگانی ]
خبر-تقویت ارتباط با صنعت در اولویت برنامه های رشته مهندسی شیمی و پلیمر
6 آبان1398
در این راستا دانشگاه یزد در سال جاری با هدف تقویت و ارتقای سطح همکاری‌های دانشگاه با جامعه و صنعت، نمایندگانی را از سوی دانشکده ها و گروه های مختلف برای دستیابی به این هدف معرفی کرده است.  
خبر-حضور استادیار دانشگاه یزد در جشنواره مستند سیما
4 تیر1398
فیلم اجغه به کارگردانی دکتر محمدعلی محمدمیرزایی بافقی استادیار گروه مهندسی شیمی و پلیمر به جشنواره مستند سیما راه یافت.  
خبر-برتری پایان‌نامه دانش‌آموخته دانشگاه یزد در جشنواره ملی معرفی پایان نامه های برتر رشته مهندسی شیمی
7 بهمن1397
در سومین دوره جشنواره ملی معرفی پایان نامه های برتر رشته مهندسی شیمی که همزمان با کنفرانس شانزدهم مهندسی شیمی برگزار شد، پایان نامه مریم رضایی دانش‌آموخته کارشناسی رشته مهندسی شیمی با عنوان "سنتز نانو مواد ویژه در ساخت الکترودهای کاربردی در حسگرهای الکتروشیمیایی تشخیص پراکسید هیدروژن" با راهنمایی دکتر محمد علی محمد میرزایی به عنوان پایان نامه برتر در مقطع کارشناسی مهندسی شیمی انتخاب شد. 
  مدیر گروه

محمدحسن فضائلی‌پور
استاد
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
 31232558
 fazaelipoor [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی پلیمر (فراورش)
  • مهندسی شیمی (فرایندهای جداسازی)
  معرفی گروه مهندسی شیمی و پلیمر

تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص جز وظایف اصلی سازمان‌های مختلف یک کشور می‌باشد. براساس نیازهای منطقه‌ای، کشوری و بومی دانشگاه یزد از سال ۱۳۸۵ شروع به پذیرش دانشجو در رشته‌ی مهندسی پلیمر در مقطع ارشد نمود.
معرفی گروه مهندسی شیمی و پلیمر

  اعضای هیأت علمی
  • محمدحسن فضائلی‌پور
    استاد، هیأت علمی فعال
    گروه مهندسی شیمی و پلیمر
    fazaelipoor [at] yazd.ac.ir
  • مهدی انتظام
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    گروه مهندسی شیمی و پلیمر
    m.entezam [at] yazd.ac.ir
  • میترا توکلی اردکانی
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    گروه مهندسی شیمی و پلیمر
    mtavakoli [at] yazd.ac.ir
  • مهدی رجبی هامانه
    دانشیار، هیأت علمی فعال
    گروه مهندسی شیمی و پلیمر
    rajabi [at] yazd.ac.ir
  • مسلم توکل
    استادیار، هیأت علمی فعال
    گروه مهندسی شیمی و پلیمر
    m.tavakol [at] yazd.ac.ir
  • زهرا دانش‌فر
    استادیار، هیأت علمی فعال
    گروه مهندسی شیمی و پلیمر
    daneshfar [at] yazd.ac.ir
  • علیرضا ردایی
    استادیار، هیأت علمی فعال
    گروه مهندسی شیمی و پلیمر
    drredaei [at] yazd.ac.ir
  • محمد‌جواد صراف شیرازی
    استادیار، هیأت علمی بازنشسته
    گروه مهندسی شیمی و پلیمر
    jsarraf [at] yazd.ac.ir
  • محمدعلی محمدمیرزایی بافقی
    استادیار، هیأت علمی فعال
    گروه مهندسی شیمی و پلیمر
    m.mirzaei [at] yazd.ac.ir
  • سعید مقامی
    استادیار، هیأت علمی فعال
    گروه مهندسی شیمی و پلیمر
    s.maghami [at] yazd.ac.ir