دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی شیمی و پلیمر | خانه | آزمایشگاه‌ها
lab آزمایشگاه تحقیقات
-
۳۱۲۳۳۱۳۶ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۷ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
گروه مهندسی شیمی‌پلیمر

lab آزمایشگاه عملیات واحد
-
۳۱۲۳۲۵۳۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۷ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
گروه مهندسی شیمی‌پلیمر

lab آزمایشگاه فرایند پلیمر
-
۳۱۲۳۲۵۳۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۷ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
گروه مهندسی شیمی‌پلیمر