لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی شیمی و پلیمر | افراد | مسئولان
مدیر گروه مهندسی شیمی و پلیمر
fazaelipoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۴
31232558
استاد,هیئت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
38200147