لینک های ضروری
  اخبار گروه [ بایگانی ]
اخبار پردیس فنی و مهندسی-از دکتر هادی‌زاده رییس سابق دانشکده مهندسی نساجی تجلیل شد
7 آبان
به پاس زحمات شایسته و صادقانه دکتر محسن هادی‌زاده در مدت چهار سال تصدی ریاست دانشکده مهندسی نساجی در طی مراسمی با همکاری اعضای انجمن علمی دانشکده همزمان با جشن معارفه دانشجویان ورودی جدید با حضور جمعی از استادان و دانشجویان دانشکده از وی تجلیل شد.  
اخبار گروه مهندسی نساجی-آشنایی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه یزد با رشته مهندسی نساجی
10 مهر
همواره یکی از دغدغه های مهم والدین، نگرانی از قبولی فرزند خود در رشته پذیرفته در دانشگاه است و اینکه وی تا چه حد علاقه مند به این رشته است؟ آیا می تواند در این رشته موفق باشد؟ و اینکه آینده کاری آن به چه صورت است؟ سوالاتی است که به دنبال جواب آن می گردند. به همین منظور کلاس آشنایی با رشته مهندسی نساجی در حین فرایند ثبت نام ویژه دانشجویان ورودی جدید و خانواده‌های آنان برگزار شد. 
  مدیر گروه

سعید فتاحی
استادیار
گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
 ۳۱۲۳۲۵۸۰
 sfattahi [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • مهندسی نساجی (پوشاک)
 • مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
 • مهندسی نساجی- مهندسی الیاف
 • مهندسی نساجی- مهندسی فناوری نساجی
 • مهندسی نساجی- مهندسی منسوجات صنعتی
 • مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف
 • مهندسی ساختارهای نانولیفی
 • مهندسی نساجی- نانو بیو منسوجات
 • مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
 • مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف
 • مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
  بخش‌های آموزشی
  دفاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • سید منصور بیدکی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  smbidoki [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/smbidoki
 • پدرام پیوندی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  peivandi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/peivandi
 • محمد‌علی توانایی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  ma.tavanaie [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/tavanaie
 • محمد خواجه مهریزی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  mkhajeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mkhajeh
 • رویا دستجردی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  nanobiotex.dastjerdi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/dastjerdi
 • علی‌اصغر علمدار یزدی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  aalamdar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/alamdar
 • سید عباس میرجلیلی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  amirjalili [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/amirjalili
 • محمد‌صالح احمدی
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/msahmadi
 • اسفندیار اختیاری
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  eekhtiyari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ekhtiyari
 • امین‌الدین حاجی
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  ahaji [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ahaji
 • ابوالفضل زارع مهرجردی
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  a.zare [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/a-zare
 • زینب سلطان‌زاده
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  z.soltanzade [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/soltanzade
 • مریم شرزه‌ای
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  sharzehee [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sharzehee
 • محمدجواد عبقری
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  abghary [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abghary
 • سعید فتاحی
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  sfattahi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sfattahi
 • حسن‌آقا مشروطه
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  mashroteh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mashroteh
 • رستم نمیرانیان
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  r.namiranian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/namiranian
 • مرتضی ودود
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  mortezavadood [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/vadood
 • محسن هادی‌زاده
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  hadizadeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hadizadeh
 • احمد جمالی
  مربی
  گروه مهندسی نساجی
  ajamali [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/jamali