دسترسی سریع
سخنرانی دانشیارادبیات فارسی دانشگاه یزد در دانشگاه شانگهای چین
  اخبار دانشکده [ بایگانی ]
خبر-استاد دانشگاه یزد دستاوردهای علمی و فرهنگی خود در عرصه های بین المللی را تشریح کرد
14 آذر1401
دکتر کاظم کهدویی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد در یک گفتگوی خبری دستاوردهای علمی و فرهنگی خود در عرصه‌های بین المللی را تشریح کرد. 
خبر-دکتر سمتی
22 خرداد1401
دانشجویان بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد روز گذشته، به مدت یک ساعت در مرکز مشاوره، بهداشت و درمان این دانشگاه حضور پیدا کرده و با بخش‌های مختلف این مرکز آشنا شدند. 
خبر-تجلیل از استاد زبان و ادبیات
19 خرداد1401
مراسم تجلیل از عضو هیات علمی پیشکسوت بخش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد روز گذشته در تالار شهید محمد منتظر قائم برگزار شد. 
خبر-تدوین کتاب زندگینامه علمی و فرهنگی دکتر کهدویی از سوی دانشگاه داکا
28 فروردین1400
پروفسوردکتر محمد ابوالکلام سرکار استاد و رئیس سابق گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا کشور بنگلادش کتاب ارجنامه‌ای با عنوان"همای ادب فارسی" به پاس خدمات ارزنده علمی و فرهنگی استاد دانشکده ادبیات و زبان فارسی دانشگاه یزد در این کشور گردآوری و تدوین کرد. 
  رئیس دانشکده

فاطمه قادری
دانشیار
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
 31234147
 ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • زبان و ادبیات فارسی (ادبیات پایداری)
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
  بخش‌های آموزشی
آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی
رئیس بخش
استادیار دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31234128
pooryazdanpanah [at] yazd.ac.ir

ساجد زارع
رئیس بخش
استادیار دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
3123۴۱۴۵
zare.sajed [at] yazd.ac.ir

سیده الهام الهام‌بخش
رئیس بخش
استادیار دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31234137 - 31234140
s.e.elhambakhsh [at] yazd.ac.ir

  اعضای هیأت علمی
 • محمدصادق بصیری
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  basiri [at] yazd.ac.ir
 • علی‌اکبر جباری
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  jabbari [at] yazd.ac.ir
 • ید‌الله جلالی پندری
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  jalali [at] yazd.ac.ir
 • علیمحمد فضیلت‌فر
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  afazilatfar [at] yazd.ac.ir
 • گلنار مزدایسنا
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  gmazdayasna [at] yazd.ac.ir
 • مهدی ملک‌ثابت
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  mmaleksabet [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌رضا نجاریان
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌کاظم کهدویی
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  kahdouei [at] yazd.ac.ir
 • رضا افخمی عقدا
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  afkhami [at] yazd.ac.ir
 • سید محمد انوشه
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  sanooshe [at] yazd.ac.ir
 • علی بیانلو
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  abayanlou [at] yazd.ac.ir
 • محمد خدادادی
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  khodadadi [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌جواد رضایی
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  mrezai [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌علی سلمانی مروست
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  salmani_m [at] yazd.ac.ir
 • حمیدرضا شعیری
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات
  shairi [at] yazd.ac.ir
 • مرتضی فلاح
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  mfallah [at] yazd.ac.ir
 • فاطمه قادری
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
 • وصال میمندی
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  vmeymandi [at] yazd.ac.ir
 • سید محمود الهام‌بخش
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  selhambakhsh [at] yazd.ac.ir
 • سیده الهام الهام‌بخش
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  s.e.elhambakhsh [at] yazd.ac.ir
 • فروغ امیرجلیلی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  f.amirjalili [at] yazd.ac.ir
 • علی‌اصغر پهلوان حسینی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  apahlavan [at] yazd.ac.ir
 • فریده پورگیو
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات
  pourgiv [at] yazd.ac.ir
 • آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  pooryazdanpanah [at] yazd.ac.ir
 • مجید پویان
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  pooyan [at] yazd.ac.ir
 • حسین جهان تیغ
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  hjahan [at] yazd.ac.ir
 • سید محمد حسینی شبانان
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  mshabanan [at] yazd.ac.ir
 • مهدی حیدری
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  m.heidari [at] yazd.ac.ir
 • نفیسه رئیسی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  raisi [at] yazd.ac.ir
 • مسعود رستمی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  mrostami [at] yazd.ac.ir
 • علی‌اصغر روان‌شاد
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  ravanshada [at] yazd.ac.ir
 • ساجد زارع
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  zare.sajed [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌مهدی سمتی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  m.mehdi.semati [at] yazd.ac.ir
 • بهنام فارسی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  behnam.farsi [at] yazd.ac.ir
 • کاظم مهتدیانی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  kmohtadiani [at] yazd.ac.ir
 • فاطمه مهدوی‌راد
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  mahdavirad [at] yazd.ac.ir
 • گلپر نصر‌ی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  g.nasri [at] yazd.ac.ir
 • احمد‌رضا اسلامی‌زاده
  مربی
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  eslamizadeh [at] yazd.ac.ir