دسترسی سریع
سخنرانی دانشیارادبیات فارسی دانشگاه یزد در دانشگاه شانگهای چین
  اخبار دانشکده [ بایگانی ]
خبر-تدوین کتاب زندگینامه علمی و فرهنگی دکتر کهدویی از سوی دانشگاه داکا
28 فروردین1400
پروفسوردکتر محمد ابوالکلام سرکار استاد و رئیس سابق گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا کشور بنگلادش کتاب ارجنامه‌ای با عنوان"همای ادب فارسی" به پاس خدمات ارزنده علمی و فرهنگی استاد دانشکده ادبیات و زبان فارسی دانشگاه یزد در این کشور گردآوری و تدوین کرد. 
خبر-استاد دانشگاه یزد عضو هیأت تحریریه مجله علمی دانشگاه داکا شد
15 فروردین1400
استاد دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد با توجه به سوابق فعالیت‌های علمی و پژوهشی وی در کشور بنگلادش، از سوی سردبیر مجله علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا به عضویت هیأت تحریریه این مجله علمی پژوهشی انتخاب شد. 
خبر-آزمون زبان انگلیسی دوره دکتری دانشگاه یزد کشوری می‌شود
30 دی1399
دومین دوره آزمون زبان انگلیسی دکتری دانشگاه یزد عصر دوشنبه بیست و نهم دی ماه در سالن غدیر برگزار شد. 
خبر-آزمون زبان انگلیسی دوره دکتری دانشگاه یزد برگزار شد
21 مهر1399
نخستین دوره آزمون زبان انگلیسی دکتری دانشگاه یزد با تدابیر بهداشتی ویژه، عصر یکشنبه بیستم مهرماه در سالن غدیر برگزار شد. 
  رئیس دانشکده

فاطمه قادری
دانشیار
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
 3123۴۱۴۷
 ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات عرب
 • آموزش زبان انگلیسی
  بخش‌های آموزشی
مهدی حیدری
رئیس بخش
استادیار دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۳۳
m.heidari [at] yazd.ac.ir

علی بیانلو
رئیس بخش
استادیار دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
3123۴۱۴۸
abayanlou [at] yazd.ac.ir

علیمحمد فضیلت‌فر
رئیس بخش
استاد دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
3123۴۱۴۹
afazilatfar [at] yazd.ac.ir

  اعضای هیأت علمی
 • محمدصادق بصیری
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  basiri [at] yazd.ac.ir
 • ید‌الله جلالی پندری
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  jalali [at] yazd.ac.ir
 • علیمحمد فضیلت‌فر
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  afazilatfar [at] yazd.ac.ir
 • مهدی ملک‌ثابت
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  mmaleksabet [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌رضا نجاریان
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌کاظم کهدویی
  استاد
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  kahdouei [at] yazd.ac.ir
 • رضا افخمی عقدا
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  afkhami [at] yazd.ac.ir
 • سید محمد انوشه
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  sanooshe [at] yazd.ac.ir
 • علی‌اکبر جباری
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  jabbari [at] yazd.ac.ir
 • محمد خدادادی
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  khodadadi [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌جواد رضایی
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  mrezai [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌علی سلمانی مروست
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  salmani_m [at] yazd.ac.ir
 • حمیدرضا شعیری
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات
  shairi [at] yazd.ac.ir
 • مرتضی فلاح
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  mfallah [at] yazd.ac.ir
 • فاطمه قادری
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
 • گلنار مزدایسنا
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  gmazdayasna [at] yazd.ac.ir
 • وصال میمندی
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  vmeymandi [at] yazd.ac.ir
 • سید محمود الهام‌بخش
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  selhambakhsh [at] yazd.ac.ir
 • سیده الهام الهام‌بخش
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  s.e.elhambakhsh [at] yazd.ac.ir
 • فروغ امیرجلیلی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  f.amirjalili [at] yazd.ac.ir
 • علی بیانلو
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  abayanlou [at] yazd.ac.ir
 • علی‌اصغر پهلوان حسینی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  apahlavan [at] yazd.ac.ir
 • فریده پورگیو
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات
  pourgiv [at] yazd.ac.ir
 • آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  pooryazdanpanah [at] yazd.ac.ir
 • مجید پویان
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  pooyan [at] yazd.ac.ir
 • حسین جهان تیغ
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  hjahan [at] yazd.ac.ir
 • سید محمد حسینی شبانان
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  mshabanan [at] yazd.ac.ir
 • مهدی حیدری
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  m.heidari [at] yazd.ac.ir
 • نفیسه رئیسی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  raisi [at] yazd.ac.ir
 • مسعود رستمی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  mrostami [at] yazd.ac.ir
 • علی‌اصغر روان‌شاد
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  ravanshada [at] yazd.ac.ir
 • ساجد زارع
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  zare.sajed [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌مهدی سمتی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  m.mehdi.semati [at] yazd.ac.ir
 • بهنام فارسی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  behnam.farsi [at] yazd.ac.ir
 • کاظم مهتدیانی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  kmohtadiani [at] yazd.ac.ir
 • فاطمه مهدوی‌راد
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  mahdavirad [at] yazd.ac.ir
 • گلپر نصر‌ی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
  g.nasri [at] yazd.ac.ir
 • احمد‌رضا اسلامی‌زاده
  مربی
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  eslamizadeh [at] yazd.ac.ir