لینک های ضروری
سخنرانی دانشیارادبیات فارسی دانشگاه یزد در دانشگاه شانگهای چین
  اخبار دانشکده [ بایگانی ]
خبر-برگزاری مراسم دانش آموختگی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی
2 آذر
جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی، روز چهارشنبه 29 آبان ماه با حضور دانشجویان و خانواده های آنان در تالار دکتر جلیل شاهی دانشگاه یزد برگزار شد. 
خبر-مراسم معارفه دانشجویان ورودی 98 زبان و ادبیات انگلیسی
23 آبان
به گزارش دریافتی از دانشکده زبان های خارجی، مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید رشته زبان و ادبیات انگلیسی و تجلیل از اساتید و کارکنان این رشته، در روز چهارشنبه 22 آبان ماه در سالن منتظرقائم دانشگاه یزد برگزار شد. 
خبر-اولین دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی از پایان نامه خود دفاع کرد
4 مهر
محسن زمانی دانشجوی دکترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه یزد، روز دوشنبه 2 مهرماه از پایان نامه خود با عنوان «سبک شناسی بیگانگی (اغتراب) در شعر مظفر النواب براساس نظریه وسایل و اهداف مرتن» با موفقیت دفاع کرد. 
  رئیس دانشکده

علی‌اکبر جباری
دانشیار
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
 31232116
 jabbari [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات عرب
 • آموزش زبان انگلیسی
  بخش‌های آموزشی
رضا افخمی عقدا
رئیس بخش
دانشیار دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
31232155
afkhami [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/afkhami
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
علیمحمد فضیلت‌فر
رئیس بخش
دانشیار دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31233984
afazilatfar [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/fazilatfar
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  دفاعیه‌های دانشکده [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های دانشکده [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • رضا افخمی عقدا
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  afkhami [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/afkhami
 • سید محمد انوشه
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  sanooshe [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/anooshe
 • علی‌اکبر جباری
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  jabbari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/jabbari
 • محمد‌جواد رضایی
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  mrezai [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mrezai
 • حمیدرضا شعیری
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات
  shairi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shairi
 • حمید علامی
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  hallami [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/allami
 • علیمحمد فضیلت‌فر
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  afazilatfar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fazilatfar
 • فاطمه قادری
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ghaderi
 • گلنار مزدایسنا
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  gmazdayasna [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mazdayasna
 • وصال میمندی
  دانشیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  vmeymandi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/meymandi
 • علی بیانلو
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  abayanlou [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/bayanlou
 • فریده پورگیو
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات
  pourgiv [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/pourgiv
 • حسین جهان تیغ
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  hjahan [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/jahan
 • سید مسیح ذکاوت
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  zekavat [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/zekavat
 • علی‌اصغر روان‌شاد
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  ravanshada [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ravanshad
 • ساجد زارع
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  zare.sajed [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/zare.sajed
 • محمد‌علی سلمانی مروست
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  salmani_m [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/salmani
 • محمد‌مهدی سمتی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  m.mehdi.semati [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/semati
 • بهنام فارسی
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
  behnam.farsi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/farsi
 • اسماعیل فرنود
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  farnoud [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/farnoud
 • فاطمه مهدوی‌راد
  استادیار
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  mahdavirad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mahdavirad
 • احمد‌رضا اسلامی‌زاده
  مربی
  دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
  eslamizadeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/eslamizadeh