دسترسی سریع
معرفی بخش زبان و ادبیات عرب

معرفی گروه زبان و ادبیات عربی

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد فعالیت آموزشی خود را از سال تحصیلی ۷۸ـ۱۳۷۷ با پذیــرش دانشجو در مقـطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی آغاز کرده و از آن زمان تاکنون شاهد موفقیت‌های زیادی بوده است. ایـن گروه از سال ۱۳۸۷ در مقطع کارشناسی‌ارشد و از سال ۱۳۹۱ در مقطع دکتری تخصصی دانشجو پذیرفته است. از ابتدای تأسیس این گروه تاکنون (سال ۱۳۹۱) تعداد ۳۳۰ دانشجو در مقطع کارشـناسی و تعداد ۳۸ دانشجـو در مقطع کارشناسی‌ارشـد به افتـخار دانش‌آموختگی نائل شده‌اند. این گروه دارای ۷ عضو هیأت‌علمی شامل ۱ دانشیار و ۶ استادیار می‌باشد. شایان ذکر است که گروه زبان و ادبیات عربی دارای آزمایشگاه مجهز زبان عربی و یک مجله علمی پژوهشی به نام «نقد ادب معاصر عربی» است. اهداف و رسالت گروه زبان و ادبیات عربی، تربیت نیروی متخصص در زمینه معارف قرآن کریم و اهل بیت (ع) و همچنین حوزه‌های مختلف زبان و ادبیات عربی جهت رفع نیاز بخش‌های مختلف علمی و فرهنگی کشور است.