دسترسی سریع
معرفی بخش زبان و ادبیات انگلیسی

معرفی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی فعالیت آموزشی خود را از سال ۱۳۷۳ با پذیرش دانشجو در رشته‌ی زبان و ادبیات انگلیسی آغاز کرد و تا‌کنون با گسترش فعالیت‌های خویش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی پذیرای دانشجویان متعددی از سراسر کشور می‌باشد. دوره‌ی کارشناسی ‌ارشد آموزش زبان انگلیسی از سال ۱۳۷۹ شروع به فعالیت نموده و اخیراً در سال تحصیلی ۱۳۹۱ دوره‌ی دکترای آموزش زبان انگلیسی به جمع گرایش‌های گروه زبان انگلیسی افزوده شده است.
این گروه آموزشی مجهز به امکانات سمعی و بصری به‌ ویژه آزمایشگاه زبان می‌باشد که ظرفیت ارائه‌ی خدمات به چهل نفر را به صورت هم‌زمان داراست. از ابتدای راه‌اندازی گروه زبان انگلیسی تا پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ تعداد ۷۱۵ دانشجو در مقطع کارشناسی و تعداد ۶۵ دانشجو در مقطع کارشناسی‌ ارشد به افتخار دانش‌آموختگی نائل شده‌اند.