دسترسی سریع
معرفی بخش زبان و ادبیات فارسی

معرفی گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد فعالیت آموزشی خود را از سال ۱۳۵۵ ﮬ.ش در دانش‌سرای عالی یزد با پذیرش دانشجو در رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی آغاز کرد و در سال ۱۳۷۱ پس از ادغام در دانشگاه یزد با گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، در دوره‌های تحصیلات تکمیلی نیز پذیرای دانشجویان متعددی از سراسر کشور گردید. این گروه با پذیرش دانشجویان دوره‌های کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی از سال ۱۳۷۱ و دکترای زبان و ادبیات فارسی از سال ۱۳۷۹ به گسترش علم و ادب ادامه داد و در مهرماه سال ۱۳۹۲ با ایجاد گرایش ادبیات پایداری در مقطع کارشناسی‌ارشد هم دانشجو پذیرفت. در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد از ابتدا تاکنون (۱۳۹۲) تعداد ۱۴۸۴ دانشجو در مقطع کارشناسی، تعداد ۱۸۴ دانشجو در مقطع کارشنـاسی‌ارشد و تعداد ۱۴ دانشجو در مقـطع دکتری به افتخار دانش‌آموختگی نائل شده‌اند. مجله علمی پژوهشی کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی حاصل تلاش اعضای هیأت‌علمی این گروه است.