دسترسی سریع
معرفی بخش حسابداری و مالی

معرفی گروه حسابداری و مالی

در دنیای امروز که هر روز شکل تازه‌ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد، شرکت‌ها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آن‌ها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود نقش حسابداری به‌ عنوان فراهم‌کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده‌کنندگان بیش از پیش مشخص‌تر شده است. از این گذشته، سیر تحولات اقتصاد جهانی و حرکت اقتصاد ایران به سمت رشد و توسعه در کنار حاکم شدن نگرش علمی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مالی و مدیریتی موجب اهمیت بیش از پیش رشته‌هایی چون اقتصاد، حسابداری و مدیریت شده است. بر این اساس و با توجه به استعدادهای بالقوه‌ی بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی منطقه‌ی جنوب ایران و به‌ ویژه استان یزد و نقشی که متخصصین رشته‌های اقتصاد، حسابداری و مدیریت می‌توانند در فرآیند رشد و توسعه ملی و منطقه‌ای داشته باشند، موجب شد تا در سال ۱۳۷۶ دانشگاه یزد با پذیرش اولین ورودی دانشجویان حسابداری در مقطع کارشناسی گام نخست را بر دارد. این گروه در حال حاضر با پنج عضو هیأت ‌علمی و حدود ۲۳۰ دانشجو در مقطع کارشناسی دایر می‌باشد.