دسترسی سریع
معرفی بخش علوم اقتصادی

معرفی گروه اقتصاد

از جمله دغدغه‌های همیشگی انسان‌ها، مواجهه با دو واقعیت اجتناب‌ناپذیر محدودیت منابع و امکانات مختلف قابل دسترس برای بشر و همچنین نامحدود بودن نیازها و خواسته‌های بشر بوده است. این امر باعث شده تا انسان‌ها در صدد اولویت‌بندی نیازها و خواسته‌هایشان، برآمده و سعی در بهره‌برداری بهینه از امکانات و منابع محدود داشته باشند. گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری، پیدایش نیازها و خواسته‌های جدیدی را به وجود آورد که تخصیص بهینه‌ی منابع را به امری دشوار و تخصصی تبدیل و موضوع علم اقتصاد را به‌ عنوان یک علم درخور توجه در کنار سایر علوم در میان اندیشمندان مطرح کرد. در واقع علم اقتصاد با تلاش در جهت کشف راه‌های مناسب استفاده از منابع محدود برای پاسخگویی به نیازهای متنوع و در حال افزایش جوامع بشری بر‌اساس ارزش‌های ملی، منطقه‌ای و محلی و همچنین اعمال سیاست‌های خرد و کلان بر‌اساس قوانین این علم، به یکی از عوامل اصلی موثر در رشد و پیشرفت در قرون اخیر تبدیل شده است. دستاوردهای چشم‌گیر و تخصیص جایزه‌ی نوبل به این علم خود شاهدی بر این مدعاست.
در این راستا گروه اقتصاد دانشگاه یزد، بر آن است تا به لطف خداوند و در جهت رسالت این دانشگاه، با تعلیم و تعلم در ساحات مختلف علاوه بر آموزش مضامین اساسی اقتصاد، انجام پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر این آموزه‌ها را، در دستور کار قرار دهد. این گروه در حال حاضر با پنج استادیار و یک مربی، در سطح کارشناسی، کارشناسی ‌ارشد علوم اقتصادی و دکتری با گرایش اقتصاد پولی و توسعه، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خویش را دنبال می‌کند. بی‌تردید، تولید علم و پی‌ریزی نگاهی نوین مبتنی بر ارزش‌های ملی، مکتبی، نیازمند همت مضاعف، نوآوری و جسارت علمی استادان و دانشجویانی است که در این رشته، فعالیت دارند.