دسترسی سریع
mr.dehghan [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان استقلال، اتاق 224
31233719
كارشناس پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده اقتصاد مديريت و حسابداري
k.zaeim [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
31232106
كارپرداز پرديس علوم انسانی و دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
s.soltani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري
31233900
كارشناس دفتر معاون آموزشي دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري
38200311
f.oloumi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233200
مسئول دفتر ریاست دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
38210317
s.feizshahi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233242
مسئول دفتر بخش‌های دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
38210311