دسترسی سریع
معرفی بخش تعاون و رفاه اجتماعی

معرفی گروه تعاون و رفاه اجتماعی

گروه تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۷۵همزمان با تاسیس رشته علوم اجتماعی در دانشگاه یزد ایجاد شد و به طور متوالی در طول این سالها دانشجو پذیرش کرده و از سال ۱۳۹۶ به برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی تغییر نام یافت.

ایجاد رشته تعاون و رفاه اجتماعی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر، کارشناس و تعمیق فرهنگ تعاون و همکاری در جامعه بوده است و از آنجا که بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش کلان در اقتصاد ایران بوده در راستای تامین نیروی انسانی برای این بخش، رشته تعاون و رفاه اجتماعی گسترش یافته است.

بخش تعاون و رفاه اجتماعی همه ساله در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرید. در حال حاضر این بخش در مقطع کارشناسی با عنوان برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون، در مقطع ارشد با عنوان پژوهش علوم اجتماعی و در مقطع دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران پذیرش دانشجو دارد.