دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم اجتماعی | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده
دفاعیه
سمینار
پروپوزال

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : زهرا قانع مخلصونی
استاد راهنما : دکتر عباس عسکری ندوشن دکتر حجیه بی بی رازقی راد نصرآباد
زمان : 21 بهمن ماه 1400 ساعت 10
مکان : آدوبی کانکت

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : زهرا عابدی محمد آباد
استاد راهنما : دکتر عباس عسکری ندوشن دکتر محمد ترکاشوند
زمان : 20 بهمن ماه 1400 ساعت 8
مکان : آدوبی کانکت

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : زهرا شریفی نیا
استاد راهنما : دکتر مهناز فرهمند
زمان : 20 بهمن ماه 1400 ساعت 17:30
مکان : آدوبی کانکت

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : عادله امامی
استاد راهنما : دکتر عباس عسکری ندوشن
زمان : 21 بهمن ماه 1400 ساعت 8
مکان : آدوبی کانکت

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فرشته خان زاده
استاد راهنما : دکتر عباس عسکری ندوشن
زمان : 21 بهمن ماه 1400 ساعت 15:30
مکان : آدوبی کانکت