دسترسی سریع
lab کارگاه فناوری اطلاعات علوم اجتماعی
-
- ۳۸۲۱۰۶۴۳ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
بخش جامعه‌شناسی

lab کارگاه فناوری اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی
-
- ۳۸۲۱۰۶۴۳ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی

lab کارگاه مواد چاپی
-
- ۳۸۲۱۰۶۴۳ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی