دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده الهیات | بخش‌ها | فقه و حقوق اسلامی
معرفی بخش فقه و حقوق اسلامی

معرفی گروه فقه و حقوق اسلامی

دانشجویان طی دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی، به‌ طور نسبی درباره حقوق اسلامی و عرفی به کسب دانش و تخصص می‌پردازند.