دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده الهیات | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده
دفاعیه
سمینار
پروپوزال

دوره تحصیلی :
 مقطع کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : ریحانه جعفری ندوشن
استاد راهنما : دکتر بمانعلی دهقان منگابادی
زمان : 1400/06/25 ساعت: 16:00
مکان : به صورت مجازی قابل ارائه است.

دوره تحصیلی :
 مقطع کارشناسی رشد
ارائه دهنده : ویدا السادات نحویان اردکانی
استاد راهنما : دکتر علی اکبر جعفری ندوشن
زمان : 1400/06/24 ساعت 16
مکان : مجازی

دوره تحصیلی :
 مقطع دکتری
ارائه دهنده : طاهره رجایی
استاد راهنما : دکتر محمود حائری- دکتر محمدحسین برومند
زمان : 25شهریور ماه 1400 ساعت10:00
مکان : به صورت مجازی