لینک های ضروری
  اخبار گروه [ بایگانی ]
  مدیر گروه

حمیدرضا غفاریان مالمیری
استادیار
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
 ۳۱۲۳۳۷۷۳
 hrghafarian [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
 • آب و هواشناسی
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • ژئومورفولوژی
 • آب و هواشناسی (اقلیم‌شناسی)
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • آب و هواشناسی (مخابرات آب و هوایی)
  معرفی گروه جغرافیا

گروه جغرافیای دانشگاه یزد در سال ۱۳۵۶ با یک رشته‌ی دبیری جغرافیا در دانش‌سرای عالی یزد وابسته به دانشگاه تربیت معلم شروع به ‌کار کرد. پس از وقفه‌ی چند‌ساله انقلاب فرهنگی مجدداً در سال ۱۳۶۲ فعالیت خود را از سر گرفت. در سال ۱۳۶۳ اولین سری دانشجویان پس از انقلاب وارد این رشته در دانش‌سرای‌عالی یزد شده‌اند. در دهه‌ی هفتاد جغرافیا در دو رشته‌ی جغرافیای انسانی و طبیعی دانشجو می‌پذیرفت.
معرفی گروه جغرافیا

  دفاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • کمال امیدوار
  استاد
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  komidvar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/omidvar
 • محمد‌رضا رضایی
  دانشیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  mrezaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mrezaei
 • محمد‌حسین سرائی
  دانشیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  msaraei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/saraei
 • احمد مزیدی
  دانشیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  mazidi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mazidi
 • غلامعلی مظفری
  دانشیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  gmozafari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mozafari
 • داریوش مهرشاهی
  دانشیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  dmehrshahi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mehrshahi
 • حجت‌اله رحیمی
  استادیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  rahimi.h [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rahimi.h
 • پژمان رضایی
  استادیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  p_rezaee [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rezaee
 • ایمان روستا
  استادیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  irousta [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rousta
 • علیرضا زارع شاه‌آبادی
  استادیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  azare [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/alirezazare
 • محمد شریفی
  استادیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  msharifi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/msharifi
 • علی شهریار
  استادیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  a.shahriar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shahriar
 • حمیدرضا غفاریان مالمیری
  استادیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  hrghafarian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ghafarian
 • احسان لشگری تفرشی
  استادیار
  گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
  lashgari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/lashgari
 • رضا مستوفی‌الممالکی
  استادیار
  گروه جغرافیا
  r_mostofi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mostofi