دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه جغرافیا
  اخبار گروه [ بایگانی ]
خبر-برگزاری مراسم یادبود دکتر محمود احمری در مسجد دانشگاه
9 دی1398
مراسم یادبود دکتر محمد احمری عضو هیأت علمی پیشکسوت گروه جغرافیای دانشگاه یزد ظهر روز دوشنبه 9دی‌ماه از ساعت 11تا 12 با حضور دانشگاهیان در مسجد دانشگاه یزد برگزار شد. 
خبر-پیام تسلیت سرپرست دانشگاه یزد به مناسبت درگذشت دانشجوی دانشگاه یزد
2 تیر1398
دکتر قاسم برید لقمانی ، سرپرست دانشگاه یزد در پیامی درگذشت مهدی دخت افشاری، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آب و هواشناسی کاربردی این دانشگاه را تسلیت گفت .  
  مدیر گروه

محمد‌رضا رضائی
دانشیار
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
 31232091 - 31233560
 mrezaei [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • جغرافیا
 • آب و هواشناسی (آب وهواشناسی محیطی)
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (آمایش شهری)
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری
 • ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و آمایش محیط)
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (سنجش از دور)
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • آب و هواشناسی (اقلیم‌شناسی)
  بخش‌های آموزشی
احسان لشگری تفرشی
رئیس بخش
استادیار گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
31233393
lashgari [at] yazd.ac.ir

ایمان روستا
رئیس بخش
استادیار گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
31232974
irousta [at] yazd.ac.ir

  اعضای هیأت علمی
 • کمال امیدوار
  استاد
  گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
  komidvar [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌حسین سرائی
  استاد
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  msaraei [at] yazd.ac.ir
 • غلامعلی مظفری
  استاد
  گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
  gmozafari [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌رضا رضائی
  دانشیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  mrezaei [at] yazd.ac.ir
 • احمد مزیدی
  دانشیار
  گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
  mazidi [at] yazd.ac.ir
 • داریوش مهرشاهی
  دانشیار
  گروه جغرافیا
  dmehrshahi [at] yazd.ac.ir
 • محسن ابراهیمی خوسفی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
  mohsen.ebrahimi [at] yazd.ac.ir
 • حسن اروجی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  hassan.oroji [at] yazd.ac.ir
 • حجت‌اله رحیمی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  rahimi.h [at] yazd.ac.ir
 • مهرانگیز رضائی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  rezaee.m [at] yazd.ac.ir
 • پژمان رضایی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  p_rezaee [at] yazd.ac.ir
 • ایمان روستا
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
  irousta [at] yazd.ac.ir
 • علیرضا زارع شاه‌آبادی
  استادیار
  گروه جغرافیا
  azare [at] yazd.ac.ir
 • محمد شریفی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
  msharifi [at] yazd.ac.ir
 • علی شهریار
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
  a.shahriar [at] yazd.ac.ir
 • حمیدرضا غفاریان مالمیری
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
  hrghafarian [at] yazd.ac.ir
 • احسان لشگری تفرشی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  lashgari [at] yazd.ac.ir
 • رضا مستوفی‌الممالکی
  استادیار
  گروه جغرافیا
  r_mostofi [at] yazd.ac.ir