دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه جغرافیا | خانه | آزمایشگاه‌ها
lab آزمایشگاه جغرافیا
سید محمد زارع
۳۱۲۳۳۵۶۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۰ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان معاد
گروه جغرافیا

lab آزمایشگاه خاک و مورفولوژی العربیه
سید محمد زارع
۳۱۲۳۳۵۶۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۰ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان معاد
گروه جغرافیا

lab آزمایشگاه سنگ‌شناسی
سید محمد زارع
۳۱۲۳۳۵۶۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۰ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان معاد
گروه جغرافیا

lab کارگاه کامپیوتر
سید محمد زارع
۳۱۲۳۳۵۶۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۰ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان معاد
گروه جغرافیا