دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم ریاضی | بخش‌ها | ریاضی محض
معرفی بخش ریاضی محض

معرفی گروه ریاضی محض

ریاضی محض یکی از شاخه‌های مهم علوم ریاضی است که به مطالعه مفاهیم ریاضی، مستقل از هر نوع کاربرد عملی آنها، می‌پردازد. هرچند این مفاهیم غالباً برای رفع مشکلات علوم دیگر و به طبع آن برای نیازهای دنیای واقعی سرچشمه گرفته است و نتایج به دست آمده در این زمینه ممکن است بعداً دارای کاربردهای عملی مفیدی باشد، اما ریاضیدانان محض در درجه اول، انگیزه چنین برنامه‌های کاربردی را ندارند.

هسته اولیه گروه ریاضی (محض و کاربردی) دانشگاه یزد، در سال ۱۳۵۶ و در قالب گروه ریاضی دانش‌سرای‌عالی یزد شکل گرفت. در سال ۱۳۷۰ و پس از ادغام دانش‌سرای‌عالی در دانشگاه یزد، دانشکده ریاضی با دو گرایش ریاضی محض و کاربردی تشکیل شد و به تدریج بر گرایش‌های آن افزوده شد.

برنامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری آن نیز به‌ترتیب در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۳ تاسیس شد. در حال حاضر گروه ریاضی محض ۱۱ عضو هیأت ‌علمی تمام‌وقت با تخصص در گرایش‌های جبر (ابرساختار جبری، نظریه گروه، منطق جبری، نظریه مدول، نظریه حلقه، شبکه و محاسبات نرم)، گراف و ترکیبیات، هندسه و توپولوژی (سیستم‌های دینامیکی، نظریه آشوب، حلقه توابع پیوسته، هندسه دیفرانسیل و توپولوژی دیجیتال) و آنالیز ریاضی (نظریه تقریب، آنالیز فوریه، آنالیز تابعی، هندسه فضاهای باناخ و آنالیز هارمونیک) دارد.

هدف اصلی دوره‌ی کارشناسی این رشته که از سال ۱۳۹۲ در رشته ریاضیات و کاربردها به پذیرش دانشجو می‌پردازد، تربیت متخصصانی است که علاوه بر تسلط به اصول ریاضیات، توانایی استفاده از روش‌های مختلف در تحلیل و بررسی مسائل و کاربردهای ریاضیات در ارگان‌ها و سازمان‌ها را نیز داشته باشند. به‌ علاوه ضرورت توانایی انجام پژوهش به‌ صورت خاص در موارد مذکور و دیگر گرایش‌های ریاضی، تقویت و توسعه کمی و کیفی روزافزون دوره‌های تحصیلات تکمیلی و ضرورت توجه به راه‌اندازی شاخه‌های جدیدتر علوم ریاضی، اهمیت توجه به مقطع کارشناسی این رشته را دوچندان می‌کند.

دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ‌ارشد و دکتری گرایش‌های مختلف ریاضی محض، علاوه بر امر تدریس و تحقیق و پژوهش در مراکز دانشگاهی و انجام کارهای اجرایی در مراکز دولتی و خصوصی، می‌توانند به ‌عنوان مشاورینی توانا در حوزه‌ی صنعت، علوم پایه، اقتصاد و سایر علوم مرتبط نیز حضور داشته و در مراکز تحقیقاتی صنعتی نیز مشغول به‌ کار شوند.