لینک های ضروری
معرفی بخش ریاضی محض

معرفی گروه ریاضی محض

هدف از این شاخه‌ی ریاضی، تربیت متخصصان جامع در علوم ریاضی است که آمادگی لازم برای ادامه‌ی تحصیل در جهت اشتغال به پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی در سطوح دانشگاهی را داشته باشند. آشنایی با تجزیه و تحلیل مسائل در قالب ریاضی و مدل‌سازی ریاضی نیز از اهداف دیگر شاخه‌ی ریاضی محض است.