لینک های ضروری
معرفی بخش آمار

معرفی گروه آمار

گروه آمار دانشگاه یزد در سال ۱۳۸۳ تأسیس شد و در همان سال اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود. این گروه به ‌دنبال گسترش ابعاد کاربردهای علم آمار و با نیازسنجی جامعه در سال ۱۳۸۶ دوره‌ی کارشناسی‌ ارشد آمار ریاضی را دایر نمود.
اکنون گروه آمار متشکل از ۵ عضو هیئت‌ علمی تمام‌وقت و ۶ استاد مدعو است.

مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم ریاضی | بخش‌ها | آمار