دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم ریاضی | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده
دفاعیه
سمینار
پروپوزال

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : زبیر احمد
استاد راهنما : دکتر عیسی محمودی
زمان : چهارشنبه مورخ 15/10/1400 ساعت 10
مکان :

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : زهرا زارع
استاد راهنما : دکتر حسین جوانشیری
زمان : مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۳:۳۰ الي ۱۵:۳۰
مکان : http://meeting-۲.yazd.ac.ir/msc-thesis۲

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : رضیه نقیبی
استاد راهنما : دکتر سید محمد انوریه
زمان : مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ الي ۱۳:۰۰
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/phd-thesis2

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : حمیده فتوحی اردکانی
استاد راهنما : آقای دکتر حسین خورشیدی
زمان : مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ الي ۱۲:۰۰
مکان : http://meeting-۲.yazd.ac.ir/msc-thesis۲

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : لیلا اقتداری
استاد راهنما : آقای دکتر محمد حیدری
زمان : سوم اسفند ماه ماه۱۳۹9 10:00
مکان : سالن 6 دانشکده علوم ریاضی