دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم ریاضی | خانه | آزمایشگاه‌ها
lab آزمایشگاه شبکه
ملیحه عباسی‌زاده
۳۱۲۳۲۶۸۶ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
بخش ریاضی محض

lab آزمایشگاه هندسه
دکتر حسین خورشیدی
۳۱۲۳۳۳۳۵ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۰ ( ۰۳۵ )
- -
-
بخش ریاضی محض

lab آزمایشگاه‌‌ نرم‌افزارهای آمار و ریاضی
ملیحه عباسی‌زاده
۳۱۲۳۲۶۸۶ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
بخش ریاضی کاربردی