لینک های ضروری
e.rajabi [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی
۳۱۲۳۲۷۱۵
مسئول دفتر دانشکده علوم ریاضی
۳۸۲۱۰۶۹۵
m.abbasizade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم،‌ دانشکده علوم ریاضی
۳۱۲۳۳۸۹۷
کارشناس
۳۸۲۱۰۶۹۵