دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده فیزیک | بخش‌ها | ذرات بنیادی
معرفی بخش ذرات بنیادی

معرفی گروه ذرات بنیادی

فیزیک ذرات بنیادی به‌ دنبال این سوال اساسی است که جهان از چه ساخته شده و چگونه شکل گرفته است؟ حوزه‌ی فعالیت این شاخه از علم فیزیک از آغاز خلقت عالم (مهبانگ) در مقیاس کوچک تا تشکیل کهکشان‌ها در مقیاس بزرگ را شامل می‌شود. فیزیک ذرات بنیادی به ‌دنبال شناخت کامل چهار نیروی اصلی طبیعت یعنی گرانش، الکترومغناطیس، هسته‌ای ضعیف و هسته‌ای قوی می‌باشد. در حوزه‌ی نیروی هسته‌ای قوی، شناسایی ماهیت ذرات درون پروتون و نوترون که به اختصار پارتون نامیده می‌شود و همچنین دینامیک حاکم بر اندرکنش این ذرات مد نظر می‌باشد (نظریه‌ی غالب در این حوزه به اختصار کوانتم کرومو دینامیک یا QCD نامیده می‌شود). تلاش در جهت وحدت نیروهای موجود در طبیعت و به غالب درآوردن آن‌ها تحت یک نیرو، از فعالیت‌های برجسته‌ی نظری است که در این شاخه از علم فیزیک دنبال می‌شود. گروه ذرات بنیادی دانشگاه یزد با جذب دو دانشجوی کارشناسی ‌ارشد و با دو عضو هیأت‌ علمی رسماً کار خود را در سال ۱۳۸۲ آغاز نمود.