دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده فیزیک | بخش‌ها | فیزیک فضا
معرفی بخش فیزیک فضا

معرفی بخش فیزیک فضا

فیزیک فضا یکی از این شاخه‌های نوین علم فیزیک است. توسعه فناوری‌های پیشترفته فضایی کمک شایانی در توسعه فیزیک فضا داشته است. داده‌های حاصل از اندازه‌گیری به‌ کمک دستگاه‌های فوق‌پیشرفته برای آشکارسازی و کیفی‌سازی سازوکارهای حاکم بر فرایندهای فضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شایان گفتن است، ارتباط تنگانگی بین فیزیک فضا چه با سایر گرایش‌های فیزیک مانند پلاسما و چه با سایر علوم مانند ریاضی و شیمی وجود دارد. در حال حاضر، شناسایی فرایندهای فضایی برمبنای پژوهش‌های فرارشته‌ای استوار است.