دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه زمین‌شناسی | افراد | مسئولان
مدیر گروه آموزشی زمین‌شناسی، مجری پروژه‌ دوره‌های مهارت آموزی
en.emami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232264
استادیار,هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
۳۸۲۱۱۲۷۹