دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | افراد | مسئولان
رئیس پردیس علوم
noorbala [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232828 و 31232665
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
38210644
مسئول فیزیک بهداشت، معاون پشتیبانی پردیس علوم
meslami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232020 و 31232782
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
38200132
معاون آموزشی و پژوهشی پردیس علوم
fazeli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۲
31232691 - 31232810
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر
38210695