دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | افراد | کارکنان
m.baghban [at] staff.yazd.ac.ir
-
کارپرداز پردیس‌های علوم پایه و فنی و مهندسی
a.jafari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
31233323
مسئول اموال پرديس علوم
t.zaker [at] staff.yazd.ac.ir
آموزش علوم (ساختمان روبروی پردیس علوم)
31233347
کارشناس رشته‌های شیمی، فیزیک، زمین‌شناسی
f.fattahi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
31232809
مسئول دفتر معاون آموزشی و پشتیبانی پردیس علوم
38210644
f.golshan [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان علوم
31232237
مسئول دفتر ریاست و کارشناس پژوهشی پرديس علوم
f.mehrpouya [at] staff.yazd.ac.ir
آموزش علوم (ساختمان روبروی پردیس علوم)
31233047
رئیس اداره امور آموزشی پردیس علوم
z.makizade [at] staff.yazd.ac.ir
آموزش علوم (روبروی ساختمان پردیس علوم)
کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته‌های فیزیک و شیمی
f.kahdouei [at] staff.yazd.ac.ir
آموزش علوم (ساختمان روبروی پردیس علوم)
31232757
کارشناس رشته‌های ریاضیات و کاربردها، آمار، علوم کامپیوتر، زیست‌شناسی