دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | لینک‌های مفید | پخش زنده

 

مراسم افتتاحیه دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

(بصورت مجازی)، دانشگاه یزد

چهارشنبه 19 خرداد ساعت 8 تا 10

 

ارائه مقالات شفاهی

(بصورت مجازی)، دانشگاه یزد

چهارشنبه 19 خرداد ساعت 10 تا 12 

 

 ارائه مقالات شفاهی

(بصورت مجازی)، دانشگاه یزد

چهارشنبه 19 خرداد ساعت 13 تا 15 

 

ارائه مقالات شفاهی

(بصورت مجازی)، دانشگاه یزد

چهارشنبه 19 خرداد ساعت 15 تا 17

 

مجمع عمومی انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران

(بصورت مجازی)، دانشگاه یزد

چهارشنبه 19 خرداد ساعت 17 تا 18 

 

معرفی گروه SANTEX RIMAR ایتالیا و معرفی جدیدترین دستگاه بافندگی شرکت ماشین سازی SMIT

(بصورت مجازی)، دانشگاه یزد

چهارشنبه 19 خرداد ساعت 19 تا 20 

 

ارائه مقالات شفاهی

(بصورت مجازی)، دانشگاه یزد

پنجشنبه 20 خرداد ساعت 8 تا 10 

 

ارائه مقالات شفاهی

(بصورت مجازی)، دانشگاه یزد

پنجشنبه 20 خرداد ساعت 10 تا 12 

 

پنل صنعتی محیط زیست و نساجی

(بصورت مجازی)، دانشگاه یزد

پنج شنبه 20 خرداد ساعت 13 تا 14 

 

پنل صنعتی فناوری‌های نوین در نساجی

(بصورت مجازی)، دانشگاه یزد

پنج شنبه 20 خرداد ساعت 14 تا 15:30 

 

مراسم اختتامیه کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

(بصورت مجازی)، دانشگاه یزد

پنج شنبه 20 خرداد ساعت 15:30 تا 17