دسترسی سریع
معرفی پردیس مهریز

پردیس مهریز دانشگاه یزد در سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در ساختمان اهدایی خیر و نیکوکار بزرگوار مهریزی آقای حاج جعفر شکیب آغاز کرد. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نوبت دوم از سال ۱۳۹۵ در سه رشته روانشناسی، مدیریت و کامپیوتر در این پردیس انجام شد. در سال ۱۳۹۶ رشته‌های حسابداری، حقوق و زبان و ادبیات انگلیسی به رشته‌های فوق اضافه شد. در حال حاضر دانشجویانی از سراسر کشور در این شش رشته مشغول به تحصیل هستند. پردیس داراری خوابگاه برای اسکان خواهران و برادران می‌باشد که خوابگاه برادران نیز به همت جناب آقای شکیب ساخته شد.