دسترسی سریع
 • استعداد درخشان
 • کمیسیون
 • گلستان
 • تربیت بدنی
 • نظارت و ارزیابی
 • مشاوره
 • صندوق رفاه
 • تغذیه
 • خوابگاه
 • پردیس مهریز
 • بنیاد ایثارگران
دانشجو با رتبه بالا زمان ثبت نام غیرحضوری سهمیه را آزاد انتخاب کرده و هنگام ثبت نام حضوری فرم استعداد درخشان را تحویل واحد مربوطه نداده است.

اسامی افراد با رتبه بالا در زمان فارغ تحصیلی با سهمیه ۳۰ درصد توسط سازمان سنجش به دانشگاه مربوطه ارسال می‌گردد و خود دانشجو نیازی به انتخاب سهمیه در سیستم یا تکمیل فرم (استعداد درخشان) به واحد مربوطه را ندارد.

آیا سازمان سنجش اسامی استعدادهای درخشان (مقطع ارشد) را قطعی اعلام کرده یا خیر؟

اسامی استعدادهای درخشان دانشگاه یزد طی فراخوان از طریق سایت دانشگاه یزد صورت می‌گیرد و در نهایت نتیجه را به سایت سنجش اعلام می‌نماید، بنابراین دانشجویان ارشد و دکتری باید از طریق پرتال سازمان سنجش پیگیری نماید.

دانشجوی فارغ تحصیل دانشگاه آزاد با معدل بالا (استعدادهای درخشان)، در زمان تعیین‌شده برای استعدادهای درخشان اقدامی نکرده است.

دانشجویان ممتاز دانشگاه‌های آزاد، علم و هنر، غیرانتفاعی و پیام نور نمی‌توانند بدون آزمون به دانشگاه یزد مراجعه نمایند. تنها دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان می‌باشند.

دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی می‌تواند بدون کنکور مقطع ارشد در دانشگاه یزد پذیرفته شود؟

فقط رتبه اول دارای سهمیه می‌باشد و بدون آزمون پذیرفته می‌شوند.

دانشجوی دکتری، یک پیامک با پیام "برای استفاده از تسهیلات ویژه هفته اول مهر به دانشگاه مراجعه کنید" برایش ارسال شده، این تسهیلات ویژه چیست؟

دانشجو می‌تواند به سایت دانشگاه یزد/ آموزش/ مرکز استعدادهای درخشان/ قوانین و آیین‌نامه‌ها/ قوانین توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه یزد یا به واحد استعدادهای درخشان مراجعه نماید.